Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:23 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa vừa
Huyện Thanh Miện
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.28 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

2.28