Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:15 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
17.7/ 18.2°
Sáng/Tối
16.5/ 19.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 18.2°
Sáng/Tối
18.6/ 19.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20.1°
Sáng/Tối
19.2/ 21.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 18.2°
Sáng/Tối
19.2/ 19.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.6/ 20°
Sáng/Tối
18.5/ 21.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 22.9°
Sáng/Tối
20.1/ 22.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.8/ 13°
Sáng/Tối
17.1/ 13.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.7/ 14.5°
Sáng/Tối
11.9/ 13.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 17°
Sáng/Tối
14.9/ 17.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.3/ 21.4°
Sáng/Tối
18.3/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Nhiều mây
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 16.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Thấp/Cao

16.2°/20.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

14.6 °C

Chỉ số UV

0