Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:18 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Thấp/Cao

27°/38°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.32 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.13