Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:10 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Mưa nhẹ
Huyện Thanh Miện
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.97 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0