Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:57 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
29/ 38°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
29/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
29/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Huyện Thanh Miện
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Thấp/Cao

27°/40°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.51 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.12