Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:30 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
24/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:18
Ít mây
Huyện Thanh Miện
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.92 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0