Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:14 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:06
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

60%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.45 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0