Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:49 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.1°
Sáng/Tối
25.2/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 28°
Sáng/Tối
26.8/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 34.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.3°
Sáng/Tối
27.8/ 25.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 24.1°
Sáng/Tối
22.5/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 26.9°
Sáng/Tối
24.1/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.7°
Sáng/Tối
26.9/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.8°
Sáng/Tối
27.2/ 34.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 33.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.2/ 28.3°
Sáng/Tối
25.6/ 34.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Thấp/Cao

26°/33.6°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.04 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0