Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:32 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:31
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0