Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:03 | 08/02/2023
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 21°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.29 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0