Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:37 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 11°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Thấp/Cao

10°/23°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0