Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:20 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
27/ 23.1°
Sáng/Tối
21.6/ 25.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.2°
Sáng/Tối
23.7/ 25.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23.3°
Sáng/Tối
22.1/ 25.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.3°
Sáng/Tối
22.4/ 26.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 23.4°
Sáng/Tối
22/ 27.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.1/ 21.3°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17.4°
Sáng/Tối
19.6/ 18.1°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16.8/ 17.8°
Sáng/Tối
16.4/ 16.4°
Áp suất

1025 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.6/ 13.7°
Sáng/Tối
16.8/ 14.6°
Áp suất

1026 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.2/ 14.9°
Sáng/Tối
13.3/ 17.5°
Áp suất

1027 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:24
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 21.9°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Thấp/Cao

21.3°/28.5°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

0