Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:58 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mây cụm
Thị xã Hồng Lĩnh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.03 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.79

Tin tức thời tiết