Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:07 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.3°
Sáng/Tối
26.9/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 30.3°
Sáng/Tối
28.2/ 35.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 29.5°
Sáng/Tối
29.3/ 32.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 30.8°
Sáng/Tối
27.3/ 35.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.4/ 36.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 29.7°
Sáng/Tối
28.4/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 30.4°
Sáng/Tối
28.3/ 37.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.2/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 40.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Thấp/Cao

25.2°/36.7°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0.42