Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:58 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
26/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.53 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0