Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:58 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 30.3°
Sáng/Tối
30.1/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 28.2°
Sáng/Tối
29.5/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 30.7°
Sáng/Tối
29.1/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.2/ 31.8°
Sáng/Tối
29.6/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.8/ 30.6°
Sáng/Tối
29.6/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.1/ 31°
Sáng/Tối
30.6/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 31.7°
Sáng/Tối
30.1/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 31.1°
Sáng/Tối
30.2/ 34.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.7/ 31.5°
Sáng/Tối
31.7/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.4/ 31.5°
Sáng/Tối
30.3/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 30.4°
Sáng/Tối
31.9/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 30.7°
Sáng/Tối
29.2/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.5/ 27.7°
Sáng/Tối
29.4/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 26.5°
Sáng/Tối
28.5/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.8°
Sáng/Tối
26.4/ 26.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.6°
Sáng/Tối
28/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.7/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28.8/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.5°
Sáng/Tối
28.3/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Thấp/Cao

24.8°/35.4°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

1.75