Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:16 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

999 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 29.3°
Áp suất

998 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.1°
Sáng/Tối
28.8/ 29.7°
Áp suất

999 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.1/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27.3/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.6/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.5°
Sáng/Tối
29/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.5°
Sáng/Tối
27.7/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.3°
Sáng/Tối
28.1/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29°
Sáng/Tối
28.2/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Thấp/Cao

24.3°/35.6°

Độ ẩm

81%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0