Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:29 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.3 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.53