Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:16 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.5 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.99 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.48 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
86%
1.36 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.87 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
91%
2.05 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.79 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
73%
2.81 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.79 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.4 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.53 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.12 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

11.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.98 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.78 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
6.41 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
10.7 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
8.89 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
6.23 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
93%
10.96 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
11.31 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

10.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa

01:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
10.34 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
9.27 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
7.99 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
4.54 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
2.29 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
1.15 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.28 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.38 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.9 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.35 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.25 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.45 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
3.09 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
3.57 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.86 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.72 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.69 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.38 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.48 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.12 km/giờ
Thị xã Hồng Lĩnh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.36 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

10.03