Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:38 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
15.8/ 15.1°
Sáng/Tối
14/ 15.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19.9°
Sáng/Tối
16.8/ 20.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 23.4°
Sáng/Tối
18.8/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
39.3/ 25.2°
Sáng/Tối
23.9/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 23.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
21.7/ 20°
Sáng/Tối
22.8/ 20.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 20.8°
Sáng/Tối
20.3/ 20.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 21.1°
Sáng/Tối
20.3/ 21.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22.7°
Sáng/Tối
22.3/ 23.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.6°
Sáng/Tối
23.3/ 23.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.5/ 20.8°
Sáng/Tối
21.1/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 23.6°
Sáng/Tối
21.1/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.5°
Sáng/Tối
23.6/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.3/ 22.5°
Sáng/Tối
24.7/ 23.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Thấp/Cao

15.7°/29.7°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

12.3 °C

Chỉ số UV

2.17