Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:24 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Mưa nhẹ
Thị xã Hồng Lĩnh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.51 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.19