Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:33 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 27.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 25.5°
Áp suất

996 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 26.8°
Áp suất

996 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.7/ 27.2°
Áp suất

996 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

999 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.8/ 29.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.8°
Sáng/Tối
27.7/ 26.8°
Áp suất

998 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 26.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 26.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.5°
Sáng/Tối
26.9/ 26.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

998 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.5/ 29.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 28.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Thấp/Cao

24.5°/29.2°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

2.99