Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:04 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
29/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa vừa
Thị xã Hồng Lĩnh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.8 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.92