Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:29 | 31/01/2023
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.6 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0.19