Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:45 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
15.7/ 14.6°
Sáng/Tối
15.1/ 15.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 14.4°
Sáng/Tối
14.1/ 15.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.9/ 14.3°
Sáng/Tối
14.2/ 15.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.3/ 14.3°
Sáng/Tối
15/ 14.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.4/ 17.3°
Sáng/Tối
14.1/ 16.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.5/ 16.8°
Sáng/Tối
17.9/ 18.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 13°
Sáng/Tối
15.7/ 13.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.2/ 13.4°
Sáng/Tối
12.4/ 14.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 14.8°
Sáng/Tối
13.6/ 15.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 19.6°
Sáng/Tối
15.9/ 19.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 21.3°
Sáng/Tối
19/ 22.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.6/ 21.1°
Sáng/Tối
21.7/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.5/ 22.7°
Sáng/Tối
22.3/ 23.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.6/ 21.2°
Sáng/Tối
22/ 22.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21.8°
Sáng/Tối
21.1/ 23.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 18.9°
Sáng/Tối
21/ 20.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 19.5°
Sáng/Tối
18.1/ 20.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 23.1°
Sáng/Tối
19.1/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.8/ 24.8°
Sáng/Tối
23/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.6/ 23.9°
Sáng/Tối
23.8/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 27.9°
Sáng/Tối
24.2/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.7/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.4/ 24°
Sáng/Tối
26.8/ 25.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 23.9°
Sáng/Tối
24/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 22.6°
Sáng/Tối
23.5/ 25.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 21.4°
Sáng/Tối
21.2/ 24.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.4/ 29.9°
Sáng/Tối
22.3/ 29.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mây thưa
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 13.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Thấp/Cao

13.6°/20.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.53 km/giờ

Điểm ngưng

11.3 °C

Chỉ số UV

0