Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:28 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.83 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

1.48