Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:16 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
13.7/ 18.9°
Sáng/Tối
14.7/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.9/ 20.4°
Sáng/Tối
18.8/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.5/ 18.2°
Sáng/Tối
19.3/ 19.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 22°
Sáng/Tối
18.5/ 21.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.7°
Sáng/Tối
21.1/ 22.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.3/ 13.1°
Sáng/Tối
16.6/ 13.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.7/ 13.8°
Sáng/Tối
12.5/ 13.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 18.1°
Sáng/Tối
13.3/ 21.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.8/ 22.1°
Sáng/Tối
19/ 23.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 24.1°
Sáng/Tối
22.3/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Thấp/Cao

13.9°/22°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

9.8 °C

Chỉ số UV

1.89