Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:23 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 25°
Sáng/Tối
25.3/ 25.8°
Áp suất

998 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 28.6°
Áp suất

995 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
32.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26/ 30.6°
Áp suất

994 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 29.7°
Sáng/Tối
27.2/ 32.7°
Áp suất

995 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 30.4°
Sáng/Tối
29.5/ 32.4°
Áp suất

997 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 27.6°
Áp suất

998 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.7/ 25.1°
Sáng/Tối
26.1/ 26.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 26.2°
Áp suất

997 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.8/ 26.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 26.8°
Áp suất

999 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa cường độ nặng 26.7°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Thấp/Cao

24.5°/32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.33 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0.45