Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:18 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Nhiều mây
Huyện Thanh Trì
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

1.01