Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:01 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Ít mây

16:00

23°C / 23°C
Ít mây Ít mây
50%
3.45 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Ít mây Ít mây
62%
2.69 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Ít mây Ít mây
71%
2.74 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Ít mây Ít mây
74%
2.78 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.04 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.88 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.35 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.51 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.44 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.94 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mây rải rác Mây rải rác
73%
2.04 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây

01:00

18°C / 18°C
Mây rải rác Mây rải rác
75%
1.96 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.94 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Ít mây Ít mây
76%
2 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.09 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
1.84 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
52%
0.68 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mây thưa Mây thưa
64%
1.46 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mây thưa Mây thưa
72%
1.66 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mây rải rác

01:00

20°C / 20°C
Mây thưa Mây thưa
78%
0.79 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mây thưa Mây thưa
82%
1.72 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mây thưa Mây thưa
79%
1.77 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
62%
2.05 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Ít mây Ít mây
58%
1.26 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.72 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.1 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.2 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Nhiều mây

01:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.16 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.75 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.46 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
4.73 km/giờ

13:00

28°C / 28°C
Ít mây Ít mây
50%
3.28 km/giờ

16:00

28°C / 28°C
Mây thưa Mây thưa
52%
3.49 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
64%
4.13 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
3.05 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Nhiều mây

01:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.1 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.58 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
4.27 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
3.63 km/giờ

13:00

28°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
2.71 km/giờ
Huyện Thanh Trì
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

3.45