Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:48 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa nhẹ
Huyện Thanh Trì
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết