Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:31 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
19.7/ 19.4°
Sáng/Tối
19.3/ 20.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.6/ 21.1°
Sáng/Tối
19.1/ 23.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20.9°
Sáng/Tối
21.2/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 21°
Sáng/Tối
19.9/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.9/ 22.6°
Sáng/Tối
19.1/ 27.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.8/ 24.5°
Sáng/Tối
22.5/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.3°
Sáng/Tối
23.4/ 30.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.2/ 24.1°
Sáng/Tối
23.6/ 29.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.1/ 24°
Sáng/Tối
22.8/ 26.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.5/ 15.3°
Sáng/Tối
15/ 15.2°
Áp suất

1024 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13.1°
Sáng/Tối
13.5/ 14.8°
Áp suất

1026 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12.2/ 11.1°
Sáng/Tối
12.4/ 12.4°
Áp suất

1030 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 19.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

19.7°/24°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.08 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.72