Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:21 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

998 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 31°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

996 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
28/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Huyện Thanh Trì
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

7.39 km

Gió

3.67 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.01