Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:43 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.5/ 33.3°
Sáng/Tối
29/ 37.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 28.8°
Sáng/Tối
29.7/ 31.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.3°
Sáng/Tối
27.7/ 34.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 29.8°
Sáng/Tối
28.2/ 36.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 33.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 31.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 33.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 34.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 29.8°
Sáng/Tối
27.2/ 36.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 37.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 35.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 29.5°
Sáng/Tối
28.3/ 35.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.8°
Sáng/Tối
28.1/ 34.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 36.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 43.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Thấp/Cao

27.7°/36.8°

Độ ẩm

65%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.68 km/giờ

Điểm ngưng

28.4 °C

Chỉ số UV

0