Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:50 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Nhiều mây
Huyện Thanh Trì
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây thưa 33°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết