Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:39 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

1.52