Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:44 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa vừa
Quận Tây Hồ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

2.96