Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:09 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
26/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 31°
Sáng/Tối
27/ 39°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
29/ 40°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 40°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Thấp/Cao

26°/39°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0