Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:14 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 31.2°
Sáng/Tối
26.4/ 32.5°
Áp suất

995 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
27.1/ 35.3°
Áp suất

996 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.8/ 29.1°
Sáng/Tối
29.5/ 34.4°
Áp suất

998 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.4°
Sáng/Tối
26.6/ 25.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.2/ 27.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 29.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.5/ 29.5°
Sáng/Tối
27.2/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 29.9°
Sáng/Tối
29.5/ 31.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Thấp/Cao

27.7°/38.2°

Độ ẩm

84%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

28.1 °C

Chỉ số UV

0