Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:05 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
12/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Thấp/Cao

12°/24°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0