Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:45 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
16.8/ 16.6°
Sáng/Tối
13.4/ 17.5°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
19.2/ 19.8°
Sáng/Tối
15.6/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.9/ 23°
Sáng/Tối
19.5/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 24.4°
Sáng/Tối
22.6/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.6/ 22.4°
Sáng/Tối
23.4/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 21.5°
Sáng/Tối
19.7/ 22.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.7/ 18.1°
Sáng/Tối
18.9/ 19.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 20.5°
Sáng/Tối
18.1/ 20.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 21°
Sáng/Tối
20.6/ 21.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 18.9°
Sáng/Tối
21.2/ 18.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:04
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 16.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 15.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Thấp/Cao

15.6°/25.1°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

7.3 °C

Chỉ số UV

2.42