Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:52 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Quận Tây Hồ
Đã cập nhật 23 phút trước
Sương mờ 27°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

4.2 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.21

Tin tức thời tiết