Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:39 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
31/ 27.8°
Sáng/Tối
24.5/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Nhiều mây

04:00

25°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.55 km/giờ

07:00

25°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.08 km/giờ

10:00

28°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.48 km/giờ

13:00

33.9°C / 38.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
3.56 km/giờ

16:00

33°C / 38.9°C
Mây cụm Mây cụm
60%
5.45 km/giờ

19:00

28.4°C / 31.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
78%
5.48 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.69 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ

01:00

26.3°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
81%
1.59 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.05 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.92 km/giờ

10:00

26.7°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.86 km/giờ

13:00

28.8°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.98 km/giờ

16:00

31.3°C / 36.8°C
Mây cụm Mây cụm
66%
3.38 km/giờ

19:00

28.3°C / 31.2°C
Mây cụm Mây cụm
77%
3.88 km/giờ

22:00

26.9°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.8 km/giờ
Ngày/Đêm
24.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.88 km/giờ

04:00

26°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.56 km/giờ

07:00

26.3°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.04 km/giờ

10:00

28.5°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.55 km/giờ

13:00

30.7°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
4.16 km/giờ

16:00

29°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
4.95 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.56 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.23 km/giờ
Ngày/Đêm
25.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa

01:00

24.5°C / 24.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.57 km/giờ

04:00

23.5°C / 24.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.46 km/giờ

07:00

23.3°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.39 km/giờ

10:00

24.4°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.38 km/giờ

13:00

26.1°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.29 km/giờ

16:00

26.6°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.78 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.2 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
3.11 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.5°
Sáng/Tối
23.3/ 36.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây rải rác

01:00

24.6°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.47 km/giờ

04:00

24.9°C / 24.7°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.38 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.51 km/giờ

10:00

30°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.28 km/giờ

13:00

33.5°C / 39.2°C
Mây cụm Mây cụm
54%
1.87 km/giờ

16:00

31.8°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.65 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
9.48 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.77 km/giờ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.4°
Sáng/Tối
25.5/ 38.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây rải rác

01:00

25.4°C / 26.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
93%
2.67 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

24.1°/33.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0