Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:43 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Bầu trời quang đãng

19:00

27°C / 28°C
Mây rải rác Mây rải rác
52%
3.16 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Ít mây Ít mây
62%
1.36 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.91 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.43 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.49 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.52 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.16 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.06 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.49 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.3 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.55 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.4 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.65 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.24 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.97 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.97 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.06 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.96 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.42 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.15 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.55 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.33 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.34 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.95 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.43 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.26 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.29 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.94 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.96 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.35 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.08 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.13 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.08 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.36 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.68 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.93 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.52 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.48 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.5 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.54 km/giờ
Quận Tây Hồ
Đã cập nhật 7 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0