Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:37 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
25/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 15°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Nhiều mây
Quận Tây Hồ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0