Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:17 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.7°
Sáng/Tối
25/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.9°
Sáng/Tối
26.4/ 35.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 30.9°
Sáng/Tối
28.4/ 38.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
28.9/ 28.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27.3°
Sáng/Tối
25.6/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 28.6°
Sáng/Tối
26.2/ 34.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.2°
Sáng/Tối
27.2/ 33.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 35.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 29.3°
Sáng/Tối
27.8/ 35.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.5°
Sáng/Tối
28/ 31.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.2/ 24.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23.4/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây thưa 27.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

25.3°/34.3°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0