Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 06:44 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
29/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

997 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
30/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 32°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

998 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 32°
Sáng/Tối
30/ 34°
Áp suất

996 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
31/ 32°
Áp suất

996 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Quận Tây Hồ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0.76