Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:24 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

3.79