Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:10 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 25.3°
Sáng/Tối
27.7/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.1°
Sáng/Tối
27.9/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.6°
Sáng/Tối
29.8/ 30.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.5°
Sáng/Tối
29.5/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 26.9°
Sáng/Tối
28.5/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 22.4°
Sáng/Tối
26.3/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.4°
Sáng/Tối
22.5/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.6°
Sáng/Tối
25.9/ 25.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 23.7°
Sáng/Tối
24.9/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 23.8°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.2°
Sáng/Tối
26.6/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.5°
Sáng/Tối
28.9/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.5°
Sáng/Tối
27.7/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.7°
Sáng/Tối
27/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Bầu trời quang đãng 29.9°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

25.3°/35.4°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0.52