Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:09 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 28.1°
Sáng/Tối
30.3/ 31.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ

04:00

33°C / 37.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
61%
1.09 km/giờ

07:00

31.7°C / 36.6°C
Mây cụm Mây cụm
68%
1.21 km/giờ

10:00

30.8°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.8 km/giờ

13:00

33.1°C / 39.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.07 km/giờ

16:00

32.4°C / 39.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.47 km/giờ

19:00

29.2°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2 km/giờ

22:00

28.8°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.7 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ

01:00

28.5°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.84 km/giờ

04:00

27.3°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.41 km/giờ

07:00

28.2°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.84 km/giờ

10:00

32.1°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
3.27 km/giờ

13:00

31.1°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.2 km/giờ

16:00

31.1°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.13 km/giờ

19:00

29.9°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.99 km/giờ

22:00

29.8°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.73 km/giờ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.5°
Sáng/Tối
27.4/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ

01:00

28.7°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.21 km/giờ

04:00

27.6°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.87 km/giờ

07:00

28.2°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.37 km/giờ

10:00

29.2°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.4 km/giờ

13:00

32.9°C / 38.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.52 km/giờ

16:00

33.3°C / 41°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.88 km/giờ

19:00

30.1°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.24 km/giờ

22:00

28.4°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.98 km/giờ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.5°
Sáng/Tối
28.7/ 36.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa

01:00

28.2°C / 32.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
1.4 km/giờ

04:00

28.1°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.81 km/giờ

07:00

28.4°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.23 km/giờ

10:00

32.5°C / 39.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.18 km/giờ

13:00

35.7°C / 43°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
2.04 km/giờ

16:00

37°C / 43.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2.8 km/giờ

19:00

31.6°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
4.66 km/giờ

22:00

29.4°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.78 km/giờ
Đã cập nhật 29 phút trước
Bầu trời quang đãng 33.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Thấp/Cao

27.5°/33.5°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0