Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:02 | 14/07/2024
Thấp/Cao
27.6/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27.9/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.1/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.8/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.4/ 33.7°
Tầm nhìn
5.33 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.2/ 32.4°
Tầm nhìn
5.84 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.6/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28.4/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Thấp/Cao

26.2°/33.3°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.62 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0