Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:56 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Thấp/Cao

27°/37°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0