Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:09 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 24.7°
Sáng/Tối
25.5/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.3°
Sáng/Tối
23.3/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.2°
Sáng/Tối
25.5/ 36.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.3°
Sáng/Tối
25.1/ 40°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 35.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 37.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.6/ 32.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

2.05