Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:18 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.4°
Sáng/Tối
28.4/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.8°
Sáng/Tối
28.3/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.8°
Sáng/Tối
28.6/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.2°
Sáng/Tối
29/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26°
Sáng/Tối
28.9/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.8/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 30.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.8°
Sáng/Tối
28.4/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.7/ 31.7°
Áp suất

998 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 30.4°
Áp suất

997 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 31.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 29.7°
Sáng/Tối
28/ 31.3°
Áp suất

999 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.3°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.1°
Sáng/Tối
27.8/ 31.9°
Áp suất

998 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 30.7°
Áp suất

997 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 30.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 30.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28/ 30.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.2°
Sáng/Tối
29.3/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.2°
Sáng/Tối
29.1/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 31.8°
Áp suất

998 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:27
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa vừa 34.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 41.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Thấp/Cao

26.7°/34.3°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

7.73 km

Gió

3.69 km/giờ

Điểm ngưng

28.6 °C

Chỉ số UV

4.82