Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:01 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 24.3°
Sáng/Tối
25.3/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.5°
Sáng/Tối
23.8/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25/ 34.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 35.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 27.4°
Sáng/Tối
25/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24°
Sáng/Tối
25.7/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 24°
Sáng/Tối
22.9/ 26.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Thấp/Cao

24.5°/35°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.61 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0