Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:42 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 31.3°
Sáng/Tối
27.5/ 35.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 30.7°
Sáng/Tối
28.6/ 36.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 29.1°
Sáng/Tối
29.6/ 34.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 29.9°
Sáng/Tối
26.5/ 35.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 29.5°
Sáng/Tối
28/ 37.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.3°
Sáng/Tối
29/ 34.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 33.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.2°
Sáng/Tối
27.4/ 34.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 30.9°
Sáng/Tối
27.7/ 37.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 30.8°
Sáng/Tối
28.2/ 36.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 30.1°
Sáng/Tối
29.9/ 35.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 37.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Thấp/Cao

28.9°/37.5°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.58 km/giờ

Điểm ngưng

29.8 °C

Chỉ số UV

0