Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:09 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
27/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mây rải rác
Đã cập nhật 22 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:52
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.93 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0