Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:23 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 39°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
29/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

996 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa vừa
Quận Hoàng Mai
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 34°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Thấp/Cao

27°/39°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.15 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.99