Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:46 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
2.69 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.5 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.76 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.8 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.61 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.55 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.22 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.99 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.17 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.33 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.98 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.52 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.59 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.69 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.84 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.56 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.66 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.35 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.41 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.15 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.94 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.9 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.86 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.83 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.95 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.01 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.39 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.24 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.16 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.25 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.27 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.14 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.07 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.99 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.54 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.83 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.78 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.7 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.87 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.88 km/giờ
Quận Hoàng Mai
Đã cập nhật 60 phút trước
Sương mờ 21°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

2.2 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.12