Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:45 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
16.6/ 17.1°
Sáng/Tối
15.2/ 17.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ

04:00

14.8°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.63 km/giờ

07:00

14.4°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.31 km/giờ

10:00

15.2°C / 15.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.17 km/giờ

13:00

17.8°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.95 km/giờ

16:00

17.1°C / 17.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.33 km/giờ

19:00

17°C / 17.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.65 km/giờ

22:00

17.7°C / 17.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.82 km/giờ
Ngày/Đêm
19.4/ 19.4°
Sáng/Tối
17.9/ 19.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Nhiều mây

01:00

17.1°C / 17.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.38 km/giờ

04:00

17.8°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.47 km/giờ

07:00

17.9°C / 17.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.01 km/giờ

10:00

18°C / 18.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.64 km/giờ

13:00

20.8°C / 20.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.74 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.72 km/giờ

19:00

19.5°C / 19.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.88 km/giờ

22:00

19.5°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.76 km/giờ
Ngày/Đêm
20.9/ 20.5°
Sáng/Tối
18.8/ 21.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa nhẹ

01:00

18.6°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.38 km/giờ

04:00

18.9°C / 19.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.79 km/giờ

07:00

18.7°C / 19.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.14 km/giờ

10:00

19.9°C / 19.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.25 km/giờ

13:00

21°C / 21.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.96 km/giờ

16:00

23°C / 23.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.9 km/giờ

19:00

22°C / 21.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.61 km/giờ

22:00

20.9°C / 20.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.32 km/giờ
Ngày/Đêm
22.6/ 19.8°
Sáng/Tối
19.9/ 20.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Nhiều mây

01:00

20.4°C / 20.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.46 km/giờ

04:00

19.1°C / 19.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.54 km/giờ

07:00

19°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.44 km/giờ

10:00

20.1°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.84 km/giờ

13:00

22.7°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.84 km/giờ

16:00

21.1°C / 22.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.73 km/giờ

19:00

20.4°C / 21.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.79 km/giờ

22:00

19.5°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.47 km/giờ
Ngày/Đêm
21.3/ 20.2°
Sáng/Tối
18.7/ 22.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Nhiều mây

01:00

19.7°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.44 km/giờ

04:00

18.7°C / 19.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.33 km/giờ

07:00

18.4°C / 19.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.36 km/giờ

10:00

20.6°C / 20.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.28 km/giờ

13:00

21.1°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.06 km/giờ

16:00

23°C / 22.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.43 km/giờ

19:00

22°C / 22.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
4.02 km/giờ

22:00

20.1°C / 21.3°C
Mây cụm Mây cụm
94%
2.88 km/giờ
Ngày/Đêm
22.7/ 22°
Sáng/Tối
20.5/ 22.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ

01:00

20.7°C / 21.5°C
Mây cụm Mây cụm
94%
3.38 km/giờ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 14.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Thấp/Cao

14.5°/20.2°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.71 km/giờ

Điểm ngưng

12.4 °C

Chỉ số UV

0