Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:55 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa

01:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.6 km/giờ

04:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.45 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.59 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.39 km/giờ

13:00

31°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
4.94 km/giờ

16:00

32°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
3.86 km/giờ

19:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.76 km/giờ

22:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
1.2 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.51 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.48 km/giờ

07:00

28°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
79%
2.29 km/giờ

10:00

33°C / 38°C
Mây cụm Mây cụm
56%
3.19 km/giờ

13:00

36°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
41%
2.29 km/giờ

16:00

37°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
40%
1.56 km/giờ

19:00

32°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.41 km/giờ

22:00

30°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.91 km/giờ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.15 km/giờ

04:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.55 km/giờ

07:00

29°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.21 km/giờ

10:00

34°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
2.46 km/giờ

13:00

38°C / 42°C
Nhiều mây Nhiều mây
38%
2.43 km/giờ

16:00

35°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
4.47 km/giờ

19:00

31°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.73 km/giờ

22:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
0.96 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.01 km/giờ

04:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.65 km/giờ

07:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.59 km/giờ

10:00

33°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
2.83 km/giờ

13:00

35°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
2.82 km/giờ

16:00

33°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2.92 km/giờ

19:00

31°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
64%
2.31 km/giờ

22:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.64 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.82 km/giờ

04:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.32 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.78 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.94 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
2.48 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.59 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.68 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.65 km/giờ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa cường độ nặng 26°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0