Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:24 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.8/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.2/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.9/ 32.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.9/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.4/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 29.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.1°/35.1°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

4.44