Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:18 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.76 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.52 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.38 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.2 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
69%
3.51 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
77%
5.17 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
4.59 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.37 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.57 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.13 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.67 km/giờ

13:00

30°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
5.27 km/giờ

16:00

29°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
64%
6.74 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.47 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.17 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Nhiều mây

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.45 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.2 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.42 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
4.19 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
4.72 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
62%
6.57 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
85%
6.2 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
4.15 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.9 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.57 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.5 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.53 km/giờ

13:00

32°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
2.7 km/giờ

16:00

32°C / 36°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
55%
7.51 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
81%
5.66 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
5.29 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.46 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.62 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.39 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.91 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
3.71 km/giờ

16:00

31°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
61%
6.05 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
82%
4.74 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.76 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.15 km/giờ
Đã cập nhật 20 phút trước
Ánh sáng cường độ mưa phùn 20°

C

F

Ánh sáng cường độ mưa phùn

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

2.3 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0