Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:17 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Sương mờ 30°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Thấp/Cao

28°/38°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

5 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

3.11