Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:54 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 28.1°
Sáng/Tối
25.8/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 27.2°
Sáng/Tối
25.6/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.4°
Sáng/Tối
26.1/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 37.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 29.4°
Sáng/Tối
27.2/ 37.8°
Áp suất

999 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

25.5°/34.2°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0