Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:23 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa vừa
Huyện Đông Anh
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0