Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:49 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mây thưa
Đã cập nhật 8 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:52
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0