Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:15 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0