Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:20 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

996 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 31°
Sáng/Tối
30/ 33°
Áp suất

995 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Huyện Đông Anh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Thấp/Cao

27°/38°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

9.13