Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:50 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.4°
Sáng/Tối
25.2/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 27.4°
Sáng/Tối
25.6/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 28.3°
Sáng/Tối
26.1/ 31.3°
Áp suất

999 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24°
Sáng/Tối
26.1/ 25.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 25.3°
Sáng/Tối
23.4/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 29°
Sáng/Tối
25.7/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Sương mờ 25.8°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

25.4°/33.2°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

4.7 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0