Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:00 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 27.2°
Áp suất

996 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa cường độ nặng

19:00

27.2°C / 32.3°C
Mây cụm Mây cụm
100%
1.53 km/giờ

22:00

27.8°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.6 km/giờ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.6°
Sáng/Tối
25.4/ 32.2°
Áp suất

995 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa

01:00

26.9°C / 27.8°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1.91 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.74 km/giờ

07:00

26.5°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.04 km/giờ

10:00

31.3°C / 38.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.7 km/giờ

13:00

33.7°C / 40.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
2 km/giờ

16:00

33.2°C / 40.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
63%
0.5 km/giờ

19:00

30.1°C / 37.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.46 km/giờ

22:00

28.4°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.73 km/giờ
Ngày/Đêm
35.9/ 29.4°
Sáng/Tối
27.2/ 36°
Áp suất

995 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ

01:00

28.3°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.57 km/giờ

04:00

27.1°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.3 km/giờ

07:00

28.5°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.69 km/giờ

10:00

32.6°C / 39.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.17 km/giờ

13:00

36.7°C / 43.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.32 km/giờ

16:00

36.5°C / 45°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
1.15 km/giờ

19:00

33.3°C / 40.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.26 km/giờ

22:00

30.9°C / 37.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.08 km/giờ
Ngày/Đêm
37.5/ 30.6°
Sáng/Tối
28.6/ 32.3°
Áp suất

998 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ

01:00

29.9°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.13 km/giờ

04:00

29°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.71 km/giờ

07:00

29.8°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.55 km/giờ

10:00

33.5°C / 40.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.75 km/giờ

13:00

37.3°C / 44.6°C
Mây cụm Mây cụm
53%
0.45 km/giờ

16:00

38.5°C / 45.7°C
Mây cụm Mây cụm
48%
1 km/giờ

19:00

32.8°C / 39.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
4.46 km/giờ

22:00

30.5°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.35 km/giờ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Thấp/Cao

25°/36.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

5 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

27.4 °C

Chỉ số UV

0