Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:23 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Huyện Đông Anh
Đã cập nhật 28 phút trước
Ít mây 29°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

6.52