Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:51 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Bầu trời quang đãng
Huyện Đông Anh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 16°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0