Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:05 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Huyện Đông Anh
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết