Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:38 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.9/ 26.6°
Sáng/Tối
24.2/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.1/ 27.5°
Sáng/Tối
25.3/ 37.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 29.9°
Sáng/Tối
25.1/ 39.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 37°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.7/ 36.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 39.3°
Áp suất

999 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Thấp/Cao

23.3°/35.5°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0