Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:15 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
12/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 11°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Thấp/Cao

11°/24°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0