Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:04 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 34°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

6.58