Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:55 | 04/12/2023
Thấp/Cao
19.9/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.7/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.9/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.4/ 20.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.9/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.4/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.4/ 22.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.2/ 22.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Thấp/Cao

19.3°/23.8°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

16.3 °C

Chỉ số UV

0.49