Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:08 | 29/01/2023
Thấp/Cao
13/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 14°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Thấp/Cao

11°/24°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

-2 °C

Chỉ số UV

0