Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:28 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Huyện Ba Vì
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

1.74