Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:12 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Bầu trời quang đãng
Huyện Ba Vì
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 16°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Thấp/Cao

13°/25°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0