Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:21 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Thấp/Cao

11°/24°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

2 °C

Chỉ số UV

0