Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:25 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
24.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.2°
Sáng/Tối
24/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.1°
Sáng/Tối
24.2/ 38°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.2/ 29.8°
Sáng/Tối
26.3/ 39.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 37.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.6°
Sáng/Tối
27.4/ 38.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29.3°
Sáng/Tối
26.1/ 34.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 36.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 34.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Thấp/Cao

23.3°/36.7°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.33