Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 20:41 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

995 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

994 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 31°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

997 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

995 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Huyện Ba Vì
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Thấp/Cao

26°/39°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.23 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0