Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:22 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 26.5°
Sáng/Tối
29.7/ 35.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 29.1°
Sáng/Tối
27.3/ 34.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.3/ 27.4°
Sáng/Tối
29/ 32.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.7/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29.3°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.9°
Sáng/Tối
28.7/ 27.1°
Áp suất

997 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 25.2°
Sáng/Tối
26.7/ 25.9°
Áp suất

985 mb

Gió

14.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.8/ 25.1°
Sáng/Tối
26.8/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 29.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 29.8°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 29.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 30.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Thấp/Cao

26°/36.1°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.09 km/giờ

Điểm ngưng

28.6 °C

Chỉ số UV

0.86