Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:55 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:34
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0