Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:45 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa vừa
Huyện Ba Vì
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

10.23