Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:46 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
26.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 28°
Sáng/Tối
23.9/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.8°
Sáng/Tối
24.8/ 37.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 29.6°
Sáng/Tối
26.1/ 39.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27/ 37.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.8°
Sáng/Tối
27.1/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 29.9°
Sáng/Tối
26.6/ 34.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 26.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Thấp/Cao

23°/36.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0.51