Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:44 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Huyện Ba Vì
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Thấp/Cao

14°/19°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0