Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:13 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
25.7/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ

22:00

28.9°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.32 km/giờ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ

01:00

27.2°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.82 km/giờ

04:00

26.9°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.16 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.22 km/giờ

10:00

31.9°C / 36.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.01 km/giờ

13:00

32.1°C / 37.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
2.69 km/giờ

16:00

32.3°C / 37.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
3.24 km/giờ

19:00

28.9°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.42 km/giờ

22:00

27.9°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.74 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa vừa

01:00

26.6°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.47 km/giờ

04:00

25.4°C / 25.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.94 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.97 km/giờ

10:00

30.1°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.36 km/giờ

13:00

33.2°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
52%
3.57 km/giờ

16:00

33.4°C / 38.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
4.21 km/giờ

19:00

28.9°C / 31.3°C
Mây cụm Mây cụm
76%
4.4 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.09 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 27.4°
Sáng/Tối
25.7/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.02 km/giờ

04:00

25.3°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.88 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.88 km/giờ

10:00

29.4°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.26 km/giờ

13:00

30.6°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.18 km/giờ

16:00

31.5°C / 37.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.06 km/giờ

19:00

28°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.8 km/giờ

22:00

27.1°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.25 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.9°
Sáng/Tối
25.8/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mây cụm

01:00

26.2°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.2 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.76 km/giờ

07:00

27°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.46 km/giờ

10:00

31.3°C / 36.7°C
Mây cụm Mây cụm
65%
0.61 km/giờ

13:00

34.5°C / 40.7°C
Mây cụm Mây cụm
53%
2.05 km/giờ

16:00

32.3°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
62%
4.07 km/giờ

19:00

29.8°C / 35.5°C
Mây cụm Mây cụm
74%
3.87 km/giờ

22:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.74 km/giờ
Ngày/Đêm
33.1/ 30.1°
Sáng/Tối
26.2/ 36.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Nhiều mây

01:00

27.1°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.03 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.27 km/giờ

07:00

29°C / 33.8°C
Mây cụm Mây cụm
85%
1.02 km/giờ

10:00

33.8°C / 40.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
0.95 km/giờ

13:00

38.7°C / 43.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
41%
2.04 km/giờ

16:00

36°C / 42.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
3.4 km/giờ

19:00

31.7°C / 37.5°C
Mây cụm Mây cụm
67%
2.29 km/giờ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Thấp/Cao

25.3°/33.4°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0