Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:58 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 25°
Sáng/Tối
26.6/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 23.2°
Sáng/Tối
25.8/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 24.6°
Sáng/Tối
26.5/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.1/ 25.6°
Sáng/Tối
27.8/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 24.3°
Sáng/Tối
27.6/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 23.7°
Sáng/Tối
25/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 22°
Sáng/Tối
24.4/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 26.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 26.3°
Sáng/Tối
27.5/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 25.1°
Sáng/Tối
27.5/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.2/ 31.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.7/ 31.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27.8°
Sáng/Tối
28.7/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 28.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Thấp/Cao

23.9°/35°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0