Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:14 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.2/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.6/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.9/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.1/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.3/ 34.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.7/ 33.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.5/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây thưa 27.3°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.7°/38.3°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.59 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0.24