Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:20 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
26.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ

10:00

25.6°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.73 km/giờ

13:00

27.2°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.64 km/giờ

16:00

32.5°C / 37.8°C
Mây cụm Mây cụm
59%
3.41 km/giờ

19:00

28.3°C / 31.6°C
Mây cụm Mây cụm
78%
4.23 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
91%
4.08 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
95%
2.95 km/giờ

04:00

26.8°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.78 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.03 km/giờ

10:00

28.6°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.39 km/giờ

13:00

31.3°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.73 km/giờ

16:00

32.2°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
2.23 km/giờ

19:00

28.4°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.46 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.77 km/giờ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ

01:00

26.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.07 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.79 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.64 km/giờ

10:00

27.1°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.2 km/giờ

13:00

29.4°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.12 km/giờ

16:00

29.4°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.33 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.95 km/giờ

22:00

25.1°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 27.4°
Sáng/Tối
23.1/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.68 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.26 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.87 km/giờ

10:00

27.9°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.45 km/giờ

13:00

33.2°C / 38.9°C
Mây cụm Mây cụm
53%
2.27 km/giờ

16:00

34.2°C / 39.1°C
Mây thưa Mây thưa
52%
3.42 km/giờ

19:00

30.7°C / 34.2°C
Mây cụm Mây cụm
69%
2.57 km/giờ

22:00

27.5°C / 30.1°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
83%
5.1 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 33.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ

01:00

26.9°C / 28°C
Mây rải rác Mây rải rác
90%
3.2 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
2.39 km/giờ

07:00

27.9°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.7 km/giờ

10:00

30.4°C / 36.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.25 km/giờ

13:00

32.6°C / 38.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
3.48 km/giờ

16:00

33°C / 39.8°C
Mây cụm Mây cụm
59%
5.13 km/giờ

19:00

28.3°C / 32.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
78%
4.07 km/giờ

22:00

26.3°C / 27.6°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
88%
4.14 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.5°
Sáng/Tối
26.4/ 39.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây

01:00

25.3°C / 26.5°C
Mây thưa Mây thưa
94%
3.52 km/giờ

04:00

26.7°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.97 km/giờ

07:00

26.3°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.01 km/giờ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa vừa 24.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

24.4°/32.6°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0.12