Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:17 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27°
Sáng/Tối
26.1/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 29.5°
Sáng/Tối
27.6/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29.2°
Sáng/Tối
29.6/ 32°
Áp suất

996 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 31.7°
Sáng/Tối
29.6/ 33.2°
Áp suất

993 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 31.9°
Sáng/Tối
28.8/ 32.4°
Áp suất

993 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 31.3°
Sáng/Tối
29.8/ 33.5°
Áp suất

994 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 30.1°
Sáng/Tối
30.2/ 32.7°
Áp suất

998 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 31°
Sáng/Tối
29.5/ 33.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây cụm 29.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Thấp/Cao

26.3°/34.5°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.3 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0