Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:21 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
18.7/ 20.8°
Sáng/Tối
18/ 20.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.8/ 19.2°
Sáng/Tối
20.6/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.8/ 21°
Sáng/Tối
19.3/ 23.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.3/ 19.6°
Sáng/Tối
20.3/ 20.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 20.8°
Sáng/Tối
18.8/ 24.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.1/ 22°
Sáng/Tối
19.8/ 27.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.3/ 24.1°
Sáng/Tối
20.4/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.8/ 23.6°
Sáng/Tối
24.3/ 26.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 23.6°
Sáng/Tối
23.4/ 26.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 18.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

11.5 °C

Chỉ số UV

1.28