Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:55 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
20.4/ 20.8°
Sáng/Tối
18.2/ 20.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.7/ 19.6°
Sáng/Tối
20/ 20.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.4/ 22°
Sáng/Tối
19.9/ 23.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20.3°
Sáng/Tối
21.5/ 21.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 21.9°
Sáng/Tối
18.7/ 26.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.1/ 22.3°
Sáng/Tối
19.6/ 27.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.6/ 25.8°
Sáng/Tối
21.6/ 28.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 25.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 24.9°
Sáng/Tối
23.6/ 28.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.7/ 24.9°
Sáng/Tối
23.9/ 28.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24.9°
Sáng/Tối
23.6/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.6°
Sáng/Tối
22.7/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 14.8°
Sáng/Tối
23.9/ 16.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 18.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

18.7°/21.8°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

13.9 °C

Chỉ số UV

0