Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:09 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 28.4°
Sáng/Tối
29.8/ 36.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.5/ 30.9°
Sáng/Tối
28.1/ 37.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29.4°
Sáng/Tối
28.9/ 34.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 34.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.8°
Sáng/Tối
28/ 33.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 31.4°
Sáng/Tối
27.7/ 33.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 31.7°
Áp suất

998 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 26.6°
Sáng/Tối
27.3/ 26.5°
Áp suất

984 mb

Gió

16.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.5°
Sáng/Tối
25.7/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 28.8°
Sáng/Tối
28.7/ 31.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.3/ 30.8°
Sáng/Tối
28.8/ 31.3°
Áp suất

999 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 29.4°
Sáng/Tối
29.8/ 31.3°
Áp suất

999 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Thấp/Cao

28.7°/38.4°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

2.56