Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:59 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 24.2°
Sáng/Tối
26.7/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 24°
Sáng/Tối
24.3/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 23.5°
Sáng/Tối
26.1/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 24.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 25.3°
Sáng/Tối
27.5/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.4°
Sáng/Tối
29/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.5°
Sáng/Tối
27.1/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 22.8°
Sáng/Tối
24.8/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 24°
Sáng/Tối
26.1/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
26.3/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 26.5°
Sáng/Tối
28.8/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 25.4°
Sáng/Tối
28.7/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.1°
Sáng/Tối
28.5/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.6/ 28.1°
Sáng/Tối
27.4/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.6/ 31.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 29.4°
Sáng/Tối
29.7/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28.4°
Sáng/Tối
29.5/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 28.8°
Sáng/Tối
29.7/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Thấp/Cao

24.1°/34.9°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.29 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0