Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:50 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 34.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 27.8°
Sáng/Tối
26.6/ 33.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.5/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24.2°
Sáng/Tối
23.1/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
23.9/ 36.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.8°
Sáng/Tối
26/ 38°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

26°/37.4°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

2.36