Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:17 | 03/12/2023
Thấp/Cao
22.9/ 22.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
22.3/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.5/ 23.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.4/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.3/ 30.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.8/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22.4/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 23.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:17
Thấp/Cao

21.2°/30.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0