Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:48 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
22/ 36°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 36°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 34°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 34°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 35°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
20/ 37°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Thấp/Cao

22°/37°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0