Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:44 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7.73