Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:43 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 23.9°
Sáng/Tối
23.3/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 26.2°
Sáng/Tối
23.6/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 26.7°
Sáng/Tối
24.4/ 33.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 34.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 33.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 33.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 24.6°
Sáng/Tối
25/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23.9°
Sáng/Tối
23.4/ 23.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 24.5°
Sáng/Tối
23.3/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 23.9°
Sáng/Tối
23.2/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.5/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.3°
Sáng/Tối
23.7/ 33.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 33.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
23.6/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 36.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:15
Thấp/Cao

23.9°/36.1°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.41 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

10.76