Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:17 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.87 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.83