Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:55 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
39.7/ 28.7°
Sáng/Tối
25.1/ 39.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39.8/ 26.2°
Sáng/Tối
24.7/ 38.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.2/ 27.8°
Sáng/Tối
25.5/ 38°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 27.1°
Sáng/Tối
25.6/ 41.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 29°
Sáng/Tối
24.9/ 41.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 37°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.5°
Sáng/Tối
26/ 40.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 39.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Thấp/Cao

24.1°/42.7°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

11.98