Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:57 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.69 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.2 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.77 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.94 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.75 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.82 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.85 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.4 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
5.68 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.33 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.4 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.51 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.38 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.54 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.48 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.93 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
5.41 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.51 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.21 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.65 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.54 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.8 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.14 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
4.04 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
5.86 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.5 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.25 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.34 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.94 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
3.3 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.96 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
5.8 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.1 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.73 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.4 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.56 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.95 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.82 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.94